Pressmeddelanden 9 juni 2009

Wistrand biträder Micro Focus International Plc

Wistrand har varit rådgivare till Micro Focus International Plc i samband med två affärer.

Micro Focus, som är noterat på Londonbörsen, genomför under våren följande två förvärv. För det första har Micro Focus köpt Borland Software Corporation för 88 miljoner USD. Borland Software Corporation är noterat på NASDAQ. För det andra har Micro Focus köpt Compuware Corporations verksamhet för tester och ASQ för 80 miljoner USD. Wistrands team har hanterat svenska legala frågor. Teamet har bestått av Per Dalemo, Martin Wedén, Mattias Boqvist, Erik Ullberg, Maria Kosteska och Ela Skorupska.