Pressmeddelanden 17 december 2020

Wistrand biträder när SBB förvärvar samhällsfastigheter

Wistrand advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid förvärv av två centralt belägna samhällsfastigheter i Göteborg.

I fastigheterna bedrivs skolverksamhet. Fastigheten Nordstaden 24:11 omfattar cirka 4 200 kvm och är idag fullt uthyrd. Största hyresgäst är Vittraskolorna. Fastigheten Inom Vallgraven 64:31 omfattar cirka 1 700 kvm. Hyresgäst är Kitas utbildning, som förhyr hela ytan.

Säljare är Wallenstam och det överenskomna sammanlagda fastighetsvärdet är 380 mkr.

Tillträde kommer att ske den 1 april 2021.