Pressmeddelanden 3 november 2014

Wistrand biträder Niam Fond V i finansieringstransaktion

Niam Nordic V LP har ingått ett kreditavtal om MEUR 100 och MSEK 50 med en finansiell institution. Avtalet är ett tillägg till ett befintligt engagemang och krediten används till kortfristiga lån i samband med fondens investeringar. Wistrand var legal rådgivare till Niam i transaktionen.

Wistrands team har letts av ansvarig delägare Håkan Lindgren och bestått av bland andra Christina Karlsson och Joakim Johansson.

För mer information:
Håkan Lindgren, partner
E: hakan.lindgren@wistrand.se
T: +46 8 50 73 00 10
M: +46 76 115 10 10