Pressmeddelanden 19 juni 2014

Wistrand biträder Niam i samband med förvärvet av Göteborg Gårda 13:6

Niam Nordic V LP har genom dotterbolaget Niam V Gårda AB ingått ett kreditavtal om MSEK 660 med en finansiell institution avseende finansiering i samband med förvärvet av fastigheten Göteborg Gårda 13:6. Wistrand var legal rådgivare till Niam.

Wistrands team har letts av ansvarig delägare Håkan Lindgren och bestått av bland andra Christina Karlsson.

För mer information:
Håkan Lindgren, partner
E: hakan.lindgren@wistrand.se
T: +46 8 50 73 00 10
M: +46 76 115 10 10