Pressmeddelanden 2 februari 2014

Wistrand biträder Niam i samband med förvärvet av NAPF Vanden-B 9 AB

Niam Nordic V LP har genom dotterbolaget Niam V SIC Holding AB ingått ett kreditavtal om MSEK 167,5 med en finansiell institution avseende finansiering i samband med förvärvet av aktierna i NAPF Vanden-B 9 AB, som äger fastigheten Stockholm Vandenbergh 9. Wistrand var legal rådgivare till Niam i finansieringstransaktionen.

Wistrands team har letts av ansvarig delägare Håkan Lindgren och bestått av bland andra David Skalin och Christina Karlsson.

För mer information:
Håkan Lindgren, partner
E: hakan.lindgren@wistrand.se
T: +46 8 50 73 00 10
M: +46 76 115 10 10