Pressmeddelanden 29 februari 2016

Wistrand biträder Niam vid förvärv i Värtahamnen

Wistrand har biträtt Niam AB i samband med förvärv av en fastighet i Värtahamnen i Stockholm. Underliggande fastighetsvärde är 925 mkr och säljare är Vasakronan.

Fastigheten omfattar totalt 47 000 kvm och rymmer bland annat hotell och kontorslokaler. Scandic hyr hotellet och bland kontorshyresgästerna finns bland andra Rekryteringsmyndigheten, Inspira och Easypark.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Nils Sköld biträdd av Björn Ceder, Martina Blomberg, Isak Sandberg och Joakim Söderlund.

För mer information:
Nils Sköld, partner
E-post: nils.skold@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73

Kontakt