Pressmeddelanden 5 september 2012

Wistrand biträder Nokas vid förvärv av larmcentral i Sverige

Nokas AS har förvärvat 80 % av aktierna i Riksettans Larmcentral AB från dess grundare samt tillförsäkrats en optionsrätt att förvärva återstående 20 % inom tre år.

Nokas är Nordens tredje största säkerhets- och värdehanteringskoncern och har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Koncernen har 2 500 anställda och omsätter drygt 2,5 miljarder kronor. De största ägarna är, vid sidan av bolagets ledning, Orkla, DNB och Stiftelsen Fritt Ord. Nokas kommer genom ovan nämnda förvärv att ha en samlad omsättning om knappt 700 miljoner kronor i Sverige.

Riksettans Larmcentral har drivit larmcentral i Sverige under många år. Bolaget startades 1994 och har en stark marknadsposition i Västsverige.

Wistrand har varit rådgivare vad gäller legala frågor till Nokas i förvärvet. Per Dalemo är ansvarig partner och har huvudsakligen biträtts av Henrik Saalman och Karin Andreasson.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73