Pressmeddelanden 24 september 2014

Wistrand biträder Nokas vid förvärv av Svensk Bevakningstjänst

Nokas AS har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Svensk Bevakningstjänst AB. Säljare är Axel Johnson AB. Överlåtelsen är avsedd att fullbordas under hösten 2014. Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor. Wistrand är legal rådgivare till Nokas AS i affären.

Svensk Bevakningstjänst AB har ett heltäckande erbjudande inom bevakning och säkerhetstjänster. Bolaget har knappt 1 400 anställda och en omsättning om närmare 900 miljoner kronor.

Nokas är en nordisk säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Nokas grundades 1987 och har växt kontinuerligt sedan starten, och har idag cirka 5 000 medarbetare. Nokas största ägare är DNB, Stiftelsen Fritt Ord, Jul Holding samt management.

Wistrands team har letts av ansvarig delägare Per Dalemo och bestått av bland andra Martin Wedén (M&A), Tobias Bengtsson (konkurrensrätt), Karin Andreasson (konkurrensrätt), Johannes Wårdman (M&A) och Henrik Saalman (M&A).

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73