Pressmeddelanden 12 juni 2014

Wistrand biträder Olav Thon vid förvärv av fem svenska köpcentrum

Wistrand har varit rådgivare till Olav Thon Eiendomsselskap ASA vid förvärvet av fem köpcentrum för 3,25 miljarder kronor. Köpcentrumen förvärvades från Steen & Ström.

De fem köpcentrumen är Familia (Hyllinge), Etage (Trollhättan), Mirum (Norrköping), Mitt i City (Karlstad) och Sollentuna Centrum (Sollentuna). Förvärvet har skett genom bolagsaffärer. Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA är en del av Olav Thon Gruppen som är Norges största privata fastighetsägare.

Wistrands team har letts av Per Dalemo, ansvarig delägare, och Henrik Saalman, projektledare, och i övrigt bestått av Lars Gahnström, Martin Wedén, Johannes Wårdman, Jenny Palmberg och Martina Blomberg.

Steen & Ström anlitade White & Case med Ulf Johansson som ansvarig delägare i transaktionen.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73