Pressmeddelanden 17 mars 2017

Wistrand biträder OpenSolution vid förvärv av Lindberg & Frisk

Wistrand har varit legal rådgivare till OpenSolution vid förvärv av Lindberg & Frisk

OpenSolution tillhandahåller helhetslösningar för kassa- och betalsystem i form av bland annat hårdvara, programvara, tjänster, support samt service och arbetar som helhetsleverantör med egenutvecklad programvara.
Lindberg & Frisk levererar förbrukningsmaterial, betalterminaler och kortinlösen till mestadels hotell- och restaurangbranschen. Bolaget har en försäljningsavdelning på 15 personer och en kundbas på över 8000 kunder i Sverige.
Wistrands team har huvudsakligen bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare), Henrik Saalman och Henrik Nordling.

För mer information:
Per Dalemo, Partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73