Pressmeddelanden 11 februari 2016

Wistrand biträder Partners Group i omfattande fastighetstransaktion

Wistrand har biträtt Partners Group i samband med förvärv av tio fastigheter i Storstockholm.

Den totala uthyrningsbara arean uppskattas till cirka 100 000 kvm och fastigheterna är belägna vid Brommaplan, Ulvsunda, Huvudsta, Spånga, Ulriksdal och Näsby Parks företagsby i Täby.

Partners Group är börsnoterat i Schweiz, där också huvudkontoret finns, och förvaltar tillgångar till ett värde av omkring 450 miljarder kronor. Bolaget har kontor i 18 länder och totalt ca 800 anställda.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Nils Sköld biträdd av Johan Fjellström, Sara Ehrling, Elisabeth Salmgren von Schantz, Emil Kristoffersson, Sandra Kolmodin Karlsson och Lars T Larsson.

För mer information:
Nils Sköld, partner
E-post: nils.skold@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73

Kontakt