Pressmeddelanden 31 oktober 2011

Wistrand biträder Petrokraft

Wistrand har biträtt Petrokraft AB i försäljningen av det helägda dotterbolaget Petro Miljö AB till Yara Sverige AB.

Petro Miljö är en ledande aktör inom SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) – en teknik för att minska kväveoxidutsläpp från industriella anläggningar.

Petrokraft startade 1964, och har sedan dess aktivt utvecklat och levererat brännare för tjockolja för en rad olika ändamål. Idag ligger fokus på miljövänliga energiproduktionssystem baserade på träförbränning. Bland kunderna återfinns energibolag, kommuner, rederier och olika industrier. Petro Miljö grundades 1992.

Wistrands team bestod av Martin Wedén (ansvarig delägare), Henrik Saalman och Johannes Wårdman.

För mer information:
Martin Wedén, delägare Wistrand
E-mail: martin.weden@wistrand.se
Tel: +46 31 771 21 88
Mobil: +46 709 32 42 40