Pressmeddelanden 8 november 2016

Wistrand biträder Profi vid förvärv i Tumba och Kista

Wistrand har biträtt Profi Fastigheter vid förvärvet av fastigheten Tumba 7:150 omfattande 80 000 kvadratmeter lokalytor för bland annat kontor, utbildning och industri samt 23 hektar mark. Största hyresgäst är Alfa Laval som bedriver verksamhet på fastigheten sedan 1960-talet.

Profi Fastigheter har samtidigt förvärvat tomträtten till Borgarfjord 2, även känd som Nordic Forum, omfattande 44 000 kvadratmeter lokalytor för kontor samt ca 1 000 p-platser i garage.

Båda förvärven görs från SveaReal AB med tillträde 15 november.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Nils Sköld biträdd av Björn Ceder, Carl-Johan Tornvall, Denise Voorn och Sandra Kolmodin.

För mer information:
Nils Sköld, Advokat/Partner
E: nils.skold@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73

Kontakt