Pressmeddelanden 25 november 2013

Wistrand biträder QM Solutions vid förvärv av telefoniverksamhet

Wistrand har biträtt QM Solutions vid köp av Servage Communications och dess telefoniverksamhet från Online Group.

QM Solutions är en ledande leverantör av telekommunikationstjänster. Bolaget är en helhetsleverantör av telefonitjänster utifrån en egen kommunikationsplattform under varumärket SolusBC. SolusBC är en unik sammansättning av molntjänster, mobilväxel och ip-telefoni. Plattformen distribueras till främst den svenska företagsmarknaden i form av en unikt paketerad och operatörsoberoende tjänst.

Försäljning sker genom ett nationellt nätverk av ca 40 återförsäljare med lång erfarenhet från it- och telekombranschen. QM Solutions verksamhet innehar ett helhetskoncept som ger kunderna ett brett utbud av tjänster; telefonilösning, operatörslösningar, dataaccesser och hårdvara genom en kontaktyta.

QM Solutions har under 2013 utsetts av Computer Sweden till Sveriges 25:e mest snabbväxande IT-bolag i Sverige: HIT-bolag. Tidigare, 2010 och 2012 har QM tilldelats Telepo Sales acceleration Award.

Wistrands team har bestått av den ansvarige delägaren Per Dalemo och advokaten Tove Rosén Johansson.

För mer information:
Advokat Tove Rosén Johansson
E-mail: tove.rosen.johansson@wistrand.se
Tel: +46-31 771 21 44
Mobil: +46-703 99 62 80