Pressmeddelanden 24 oktober 2012

Wistrand biträder Ramirent vid avtal om IT-tjänster

Wistrand har biträtt Ramirent i samband med avtal med Sigma om leverans av IT-tjänster för hela Ramirents organisation i 13 länder.

Avtalet avser bland annat etablering och utrullning av globala tjänster i 13 länder samt design och etablering av specifika tjänster för särskilda affärsverksamheter. Avtalet gäller i fem år med möjlighet till förlängning.

Wistrands team bestod av Lars Davidsson (ansvarig delägare) och Karl Eckberg.

Kontakt