Pressmeddelanden 5 juni 2012

Wistrand biträder Relaton vid köp av vårdfastigheter

Hemfosa säljer i en bolagsaffär vårdfastigheterna Skår 39:2 i Göteborg och Öckerö 1:745 på Öckerö samt förskolefastigheten Kungsbacka 6:30 i Kungsbacka och tomträtten Brämaregården 59:4 i Göteborg som också innehåller en förskola. Den totala uthyrningsbara ytan som överlåts uppgår till 2 392 kvm. Köpare är Relaton.

Wistrand har varit rådgivare till Relaton i affären.

Per Dalemo, Lars Gahnström och Henrik Saalman har arbetat i ärendet.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73