Pressmeddelanden 6 februari 2024

Wistrand biträder säljaren i samband med försäljningen av A-Tooling Aktiebolag till AGES Industri AB (publ)

AGES Industri har förvärvat A-Tooling Aktiebolag från säljaren.

A-Tooling är verksamt som leverantör av verktygskomponenter till verktygsmakare och företag verksamma inom plåtbearbetning, plastformsprutning, pressgjutning och automation.

A-tooling kommer efter AGES Industris förvärv att ingå i AGES Industris nya affärsområde, Engineering Solutions. Affärsområdet kännetecknas av hög kompetens inom konstruktion och tillverkning av formverktyg, kontrollfixturer, prototyp- och småserietillverkning samt automatisering.

Wistrands team har bestått av Advokat/Counsel Justus Pettersson och biträdande jurist Anton Bengtsson.