Pressmeddelanden 4 maj 2023

Wistrand biträder säljaren i samband med försäljningen av Sjuntorp-koncernen till Tången Industrikapital

Tången Industrikapital, genom dotterbolag, har förvärvat AB Sjuntorp-koncernen (bestående av totalt nio bolag) från grundaren.

AB Sjuntorp-koncernen är framförallt verksam inom fyra olika rörelsebolag (Elinc, Produktionsteknik, Truck & Maskin samt Jopro). AB Sjuntorps dotterbolag utgör tillsammans en komplett leverantör av lösningar för materialhantering samt produktionstekniska tjänster och produkter för industrin. Koncernen omsatte år 2022 182 miljoner kronor med en EBITDA om ca 32 miljoner kronor. Koncernen har ca 100 anställda.

Tången Industrikapital är ett västsvenskt investmentbolag som huvudsakligen investerar i medelstora bolag. Tången Industrikapital verkar inom affärsområdena industri, service, energi och fastigheter.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Johannes Wårdman och advokat Jeanette Jönsson.