Pressmeddelanden 13 februari 2015

Wistrand biträder säljaren vid försäljningen av Amixo AB

Wistrand har varit legal rådgivare till säljaren vid försäljningen av Amixo AB till Algol Chemicals AB.

Amixo AB är en komplett leverantör av ammoniak inom hela Norden och dess produkter används inom alla branscher och applikationer. Bolaget omsätter cirka 40 miljoner kronor och har sex anställda.

Algol Chemicals AB erbjuder och distribuerar ett brett sortiment av industrikemikalier, specialkemikalier och polymerer för industriella produktionsprocesser.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Per Dalemo samt Henrik Saalman och Amanda Samuelsson. PwC har varit säljarens finansiella rådgivare i affären. Magnusson företrädde köparen genom ansvarige delägaren Jonas Bergquist biträdd av Heikki Wide och David Nylén.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73