Pressmeddelanden 7 januari 2022

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Arcus Utbildning & Jobbförmedling till YrkesAkademien

Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (”Arcus”) har förvärvats av YA Holding AB (publ) (”YrkesAkademien”). Wistrand har företrätt säljarna.

Arcus är ett marknadsledande matchningsföretag som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Bolaget grundades 1998 och leds av Lena Malek som VD och Malek Malek som vice VD, roller som de kommer att behålla även efter transaktionen. Arcus omsättning var, per den 30 juni 2021, 282 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM).

YrkesAkademien erbjuder kvalificerad yrkesutbildning och är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom sitt fält, och erbjuder utbildningar inom bl.a. transport och service. Efter förvärvet så kommer omsättningen, baserat på båda bolagens räkenskaper per den 30 juni 2021, att uppgå till ca. 1 000 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna (LTM).

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Johannes Wårdman, skattekonsult Bo Svensson och advokat Amy Lindquist.