Pressmeddelanden 9 juli 2021

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Jonab Anläggnings AB till Infrea AB (publ)

Wistrand har biträtt när säljarna ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Jonab Anläggnings AB till Infrea AB (publ). Slutförandet av transaktionen är villkorat av konkurrensmyndighetens godkännande och tillträde förväntas ske den 1 september 2021.

Jonab Anläggnings AB utför mark- och anläggningsentreprenadarbeten i primärt södra och västra Sverige och omsatte drygt 340 miljoner kronor under 2020.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Vilhelm Nyström, senior associate Sara Fager Hultqvist (M&A), senior associate Amy Lindquist (M&A), senior associate Justus Pettersson (Skatterätt), associate Emil Åstradsson (Fastighetsrätt), associate Tobias Bratt (M&A) samt Caroline Törngren (paralegal).