Pressmeddelanden 8 mars 2022

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Mats Wåhlin AB till Eleda Group

Mats Wåhlin AB har förvärvats av Eleda Group och Wistrand har biträtt säljarna i samband med överlåtelsen.

Mats Wåhlin AB tillhandahåller tjänster för dyk- och tunnelarbeten i stängda utrymmen och underjordsanläggningar. Eleda Group är ett investmentbolag med fokus inom anläggnings- och entreprenadtjänster på den nordiska marknaden.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Johannes Wårdman och advokat Jeanette Jönsson (M&A) samt advokat Justus Pettersson (skatt).