Pressmeddelanden 9 mars 2023

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Reachlog AB

Wistrand har biträtt säljarna vid överlåtelsen av Reachlog AB till Savino del Bene S.p.A. Reachlog AB tillhandahåller transport- och logistiklösningar. Verksamhetens omsättning uppgick till ca 247 miljoner kronor år 2022.

Savino del Bene S.p.A är moderbolag i en global koncern som tillhandahåller transport- och logistiklösningar. Koncernen har fler än 5 000 anställda i 60 olika länder runt om i världen.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Vilhelm Nyström (M&A) med advokat Jeanette Jönsson som projektledare (M&A), biträdande jurist Anton Bengtsson (M&A) och advokat Justus Pettersson (skatt). PWC har varit finansiell rådgivare till säljaren.