Pressmeddelanden 27 december 2021

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av Västkustens Brygg & Transport AB till Eleda Group

Västkustens Brygg & Transport AB och dess systerbolag Mattsson Fastighetsförvaltning i Rönnäng AB har förvärvats av Eleda Group och Wistrand har biträtt säljarna i samband med överlåtelsen.

Västkustens Brygg & Transport AB bedriver verksamhet inom sjöentreprenad och tillhandahåller bl.a. tjänster inom sjötransporter, bogsering, bärgning, yrkesdykning och muddring.

Eleda Group är ett investmentbolag med fokus inom anläggnings- och entreprenadtjänster på den nordiska marknaden.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Johannes Wårdman och advokat Jeanette Jönsson (M&A) samt advokat Justus Pettersson (skatt).