Pressmeddelanden 31 augusti 2016

Wistrand biträder Samhällsbyggnadsbolaget vid förvärv i Nykvarn

Wistrand har biträtt i samband med att Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), med Ilija Batljan som VD och grundare, bygger och förvärvar 144 lägenheter i Nykvarn centrum. Dessutom kommer SBB att utveckla området med ytterligare ca 130 nya lägenheter.

SBB går in som huvudägare i bolaget Hyresbostäder i Nykvarn, som utvecklar området Stenkullevägen 1-23 i Nykvarn. Nästa fas i projektet innebär framtagande av detaljplan och nybyggnation av flerbostadshus i området motsvarande 9 000 kvadratmeter BTA.

Grundarna av Hyresbostäder i Nykvarn, Alin & Hedenlund Intressenter fortsätter sitt långsiktiga engagemang genom att gå in som delägare i SBB och säkerställer därmed den lokala förankringen i bolaget. Fastigheterna kommer även framledes att förvaltas av Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat/Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47

Kontakt