Pressmeddelanden 30 mars 2017

Wistrand biträder SBB i samband med emission av ett obligationslån om 1 000 miljoner kronor

Wistrand har biträtt SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), i samband med genomförandet av en emission av ett icke säkerställt och garanterat obligationslån om 1 000 miljoner kronor.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,0 procentenheter och har en löptid om 3 år. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 500 miljoner kronor. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

SBB i Norden AB (publ) är ett dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)).

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47