Pressmeddelanden 4 april 2017

Wistrand biträder SBB i samband med notering på First North

Wistrand har biträtt Effnetplattformen AB (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)) i samband med att bolaget godkänts av Nasdaq Stockholm för notering på First North.

Bolaget kommer snarast möjligt att verkställa namnändringen från Effnetplattformen till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och i anslutning till detta ändras kortnamnet till SBB B.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47