Pressmeddelanden 3 juli 2018

Wistrand biträder SBB vid bildandet av Studentbostäder i Sverige

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med att Amasten, Offentliga Hus (till 50 procent ägt av Fastator) och SBB tillsammans bildar Studentbostäder i Sverige AB, som uteslutande ska fokusera på studentbostäder.

I samband med bildandet har de tre huvudägarna överlåtit sina studentbostadsfastigheter till det nya bolaget, varefter dess fastighetsportfölj består av 21 fastigheter som tillsammans omfattar cirka 49.000 kvadratmeter och uppgår till ett värde av cirka 900 miljoner kronor.

Studentbostäder i Sveriges ambition är att ta ett helhetsgrepp om studentbostäder i landet samt att genom digitalisering effektivisera driften av bostadstypen.

Offentliga Hus blir största ägare med 45,77 procent, Amasten äger 28,17 procent och SBB 21,69 procent. Övriga ägare innehar cirka 4,38 procent.

Tillträde beräknas till månadsskiftet augusti/september.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se