Pressmeddelanden 2 april 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av bostadsfastigheter

Wistrand Advokatbyå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) vid försäljningen av 545 hyreslägenheter i södra Sverige.

Fastigheterna, som omfattar totalt 38 900 kvm, är belägna i kommunerna Västervik, Nybro och Vaggeryd. De säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 469,5 mkr. Köpare är Kuststaden.