Pressmeddelanden 21 juni 2018

Wistrand biträder SBB vid försäljning av byggrätter för ca 180 mkr

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med försäljningen av byggrätter, med en beräknad volym på 63 500 kvm BTA, för ett totalt fastighetsvärde om ca 180 mkr. Försäljningen genomförs i tre separata transaktioner och köpare är Ahnström & Pyk, Bovieran respektive ett joint venture med KlaraBo.

SBB säljer byggrätter om 50 000 kvm BTA till ett joint venture mellan SBB och KlaraBo. Fastigheterna, som kommer att bebyggas med hyresrätter, är belägna i Kävlinge, Motala, Karlstad, Karlshamn, Sundsvall och Borlänge.

I den nya stadsdelen Nöthagen i Nyköping säljer SBB en byggrätt om 10 000 kvm till Ahnström & Pyk. Byggrätterna avser dels konvertering av befintliga industrilokaler, dels nya byggrätter.

I Karlskrona säljer SBB byggrätter om cirka 3 500 kvadratmeter till Bovieran.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se