Pressmeddelanden 17 november 2021

Wistrand biträder SBB vid försäljning av byggrätter till ett joint venture med Aspelin Ramm

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 för 450 mkr.

SBB har ingått i bindande avtal om avyttringen av fastigheten för 450 mkr till en nybildad joint venture med Aspelin Ramm Fastigheter.

Försäljningen avser fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 som omfattar ca 21 000 kvm samt tillkommande byggrätter.