Pressmeddelanden 9 juni 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av offentliga kontor för 1 160 miljoner

Wistrand Advokatbyrå har biträtt när Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) säljer en större portfölj med offentliga kontor i Halmstad och Borås.

Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 55 300 kvm fördelade på nio fastigheter i Halmstad (sju fastigheter) och Borås (två fastigheter). Hyresintäkten uppgår till cirka 73. Köpare är Offentliga Hus AB.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 1 160 mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 7 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 16 procent.

Affären är ovillkorad och tillträde sker senast 30 oktober 2020.