Pressmeddelanden 11 juni 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av offentliga kontor för 4 892 mkr och vid förvärv av projektfastighet i Göteborg för 400 mkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av en större portfölj med kontor till Nyfosa AB.

De 38 fastigheterna som säljs omfattar en yta om 303 000 kvadratmeter med främst kontorslokaler. Fastigheterna har ett totalt årligt hyresvärde om cirka 402 mkr. Den genomsnittliga återstående avtalslängden är 2,3 år. Överenskommet fastighetsvärde om 4 892 mkr, vilket motsvarar den senaste värderingen.

Fastigheterna är belägna i städerna Arboga, Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Karlskrona, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Luleå, Malmö, Motala, Skellefteå, Sollentuna, Uddevalla, Upplands Väsby, Uppsala, Värnamo, Kungsängen Västerås and Örebro.

Affären är villkorad av att köparen erhåller nödvändig finansiering samt godkännande från Konkurrensverket. Finansieringsvillkoret ska vara uppfyllt senast den 30 juni 2020. Tillträde är planerat till den 15 juli 2020 men kan komma att förskjutas till senast den 17 augusti 2020.

Samtidigt förvärvar SBB projektfastigheten Gamlestaden 2:8 i Göteborg till ett värde om 400 mkr.