Pressmeddelanden 12 juni 2020

Wistrand biträder SBB vid försäljning av två fastigheter för 281,5 mkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid försäljning av två kontorsfastigheter.

Försäljningen omfattar två transaktioner till två olika köpare. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 281,5 mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 10 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 22 procent.