Pressmeddelanden 19 juni 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 114 lägenheter i Karlskrona

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 114 lägenheter i Karlskrona, fördelade på sex bostadsfastigheter.

Totalt omfattar förvärvet 8 000 kvm uthyrningsbar yta som är belägen i centrala lägen.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se