Pressmeddelanden 3 oktober 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 1560 lägenheter och försäljning av byggrätter till ett joint venture med Amasten

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) i samband med förvärv av 1560 lägenheter varav merparten är belägna i Växjö och Ronneby.

Förvärvet omfattar totalt 41 fastigheter i Växjö, Ronneby, Helsingborg, Olofström, Karlshamn, Osby och Åstorp med en uthyrbar yta om 114 750 kvm. De totala hyresintäkterna är 116,3 mkr och driftnetto är ca 66,5 mkr. Affären finansieras med eget kapital.

Tillträdet sker preliminärt den 15 december 2019.

SBB och Amasten bildar också ett joint venture som ska bygga bostäder i Nyköping. SBB säljer ca 50 000 kvm BTA byggrätt till jv:et till ett pris om 3 000 kronor per kvm BTA.