Pressmeddelanden 11 mars 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 367 lägenheter, merparten belägna i Rinkeby/Tensta och Vallentuna

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av samhällsfastigheter och bostadslägenheter om totalt 367 lägenheter, merparten i Rinkeby/Tensta och Vallentuna. I affären ingår även en LSS-fastighet i Täby och två bostadsfastigheter i Eskilstuna.

Den uthyrbara arean omfattar 32 174 kvm varav 3 100 kvm är uthyrt till kommunerna i Stockholm, Täby, Eskilstuna och Vallentuna och 24 789 kvm är bostadslägenheter. Totala hyresintäkterna uppgår till 41,5 mkr.

Med dessa förvärv får SBB över 10 000 lägenheter under förvaltning, varav 1750 stycken i Stockholmsregionen.

SBB planerar att tillträda fastigheterna 1 april 2019.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47