Pressmeddelanden 15 juli 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 30 fastigheter i Finland, fem i Sverige samt två i Norge.

Säljare är Humana som kvarstår som hyresgäst i de förvärvade fastigheterna.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 22 428 kvm och består av äldreboenden och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 14,2 år. Majoriteten av fastigheterna ligger kring Helsingfors och Jyväskylä i södra Finland. Fastigheterna i Norge ligger i Oslo.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 468 mkr med en hyresintäkt om 32 mkr.

11 juli 2019 skedde tillträde med undantag för de fem fastigheter som är under uppförande. De tillträds efter avslutat projekt vilket planeras ske under 2020.

Genom förvärvet stärker SBB sin position som Nordens ledande aktör inom social infrastruktur.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47