Pressmeddelanden 23 december 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 407 lägenheter i Kävlinge

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid förvärv av sex bostadsfastigheter i Kävlinge.

Förvärvet avser fastigheterna Arvid 1, Kristallen 1-3, Sandhammaren 4 och Servitutet 2 som tillsammans omfattar drygt 26 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Genomsnittlig lägenhetsstorlek är 65 kvadratmeter och hyresintäkten uppgår till cirka 32 Mkr. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt cirka 545 miljoner kronor.

Samtliga fastigheter är belägna i Kävlinge Kommun och säljare är det kommunala fastighetsbolaget KKB Fastigheter.

Tillträde sker den 3 februari 2020.