Pressmeddelanden 7 juni 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av 451 bostäder i centrala delar av Malmö-Linghamn, Staffanstorp, Höganäs och Helsingborg. Förvärvet omfattar även fastigheter om 25 000 kvm med framtidspotential som byggrätter i Höganäs.

Hyresintäkterna uppgår till 73,9 mkr och driftnettot till 53,3 mkr.

Genom förvärvet i Malmöregionen stärker SBB sin position som nordens ledande noterade aktör inom social infrastruktur.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47