Pressmeddelanden 12 oktober 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med tecknade av slutgiltigt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå, i enlighet med den avsiktsförklaring som SBB offentliggjorde den 16 augusti 2018.

SBB kommer att äga hela fastigheten, inklusive hotellverksamhet, och hyra ut den till Skellefteå kommun. Fastigheten förvärvas för 1,05 miljarder kronor och betalning erläggs när bygget är klart och byggnaden börjar användas, vilket beräknas ske under våren 2021.

Fastighetens uthyrbara area kommer att uppgå till ca 26 000 kvm. Hyresintäkten, som motsvarar driftnetto, uppgår till 44,5 miljoner kronor per år 2018 års prisnivå. Hyreslängden uppgår till 50 år.

Det nya kulturhuset blir ett unikt landmärke i Skellefteå, som när det står klart kommer att vara en av världens högsta träbyggnader.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se