Pressmeddelanden 23 mars 2017

Wistrand biträder SBB vid förvärv av DNB Banks huvudkontor i Oslo

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) i samband med förvärvet av DNB Banks huvudkontor i Oslo för 4,5 miljarder kronor. Säljaren är Meteva AS.

Kontorsfastigheten omfattar cirka 49 000 kvadratmeter och har en total hyresintäkt om cirka 187 miljoner kronor (180 MNOK). Hyresgästen är DNB Bank ASA som är Norges största bank och en av Nordens största finansiella institutioner. Den återstående hyreslängden är 10,3 år.

Förvärvet finansieras genom en kombination av lån och eget kapital. Effnetplattformen (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB efter SBB:s omvända förvärv av bolaget i december 2016) har beslutat att genomföra en riktad emission till säljaren Meteva AS. Vidare genomförs en riktad emission av preferensaktier till investerare i det köpande norska dotterbolaget.

Advokatfirmaet Selmer DA har varit SBB:s norska legala rådgivare.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat/Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47