Pressmeddelanden 3 februari 2022

Wistrand biträder SBB vid förvärv av fastigheter i Kalmar för 2 673 mkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) vid förvärv av KIFAB i Kalmar AB och HB Telemarken.

Förvärvet omfattar 24 fastigheter som består av en total uthyrningsbar yta om ca 136 000 kvm och med en hyresintäkt som i 2022 års nivå uppgår till ca 158 mkr.

Säljare är med Kalmar Kommunbolag AB. Genomförandet av affären med eller utan HB Telemarken förutsätter godkännande av Kalmars kommunfullmäktige vilket beräknas ske i februari 2022.