Pressmeddelanden 10 november 2020

Wistrand biträder SBB vid förvärv av hyresrätter och samhällsfastigheter för 1,3 mdkr

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) när bolaget tecknat avtal med Skellefteås allmännyttiga fastighetsbolag Skebo om förvärv av Skebos hyres- och samhällsfastigheter på Morö Backe till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1,3 mdkr.

Affären omfattar 766 hyreslägenheter och 123 vård- och omsorgslägenheter. SBB kommer tillsammans med kommunen att ta fram byggrätter för att investera ytterligare cirka 3 mdkr i byggandet av 1 500 nya lägenheter i Skellefteå.

För att kunna realisera byggnationen av nya lägenheter har SBB tilldelats markanvisningar på flera platser i centrala Skellefteå samt Bureå.

Förvärvet av fastigheterna på Morö Backe finansieras genom försäljning av vissa finansiella tillgångar. Förvärvet liksom investeringen i nya lägenheter är villkorat av att Skellefteå kommunfullmäktige godkänner affären.