Pressmeddelanden 15 mars 2021

Wistrand biträder SBB vid förvärv av rättscentrum i Uppsala

SBB förvärvar i Uppsala

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att bolaget gjort sitt hittills största förvärv i Uppsala.

Förvärvet avser rättscentrum i Uppsala, en centralt belägen fastighet i Uppsala med Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården som hyresgäster.

Fastigheten Uppsala Svartbäcken 52:9 omfattar cirka 23 900 kvm uthyrbar area och är idag fullt uthyrd. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården har alla varit hyresgäster i fastigheten sedan den uppfördes år 2004 och hyresavtalen löper till 2029. Årlig hyresintäkt för 2021 uppgår till 32,6 mkr vilken årligen justeras med cirka 4,5 procent givet att Stibor 3m är 0 procent.

Säljare är SPP och tillträde skedde 12 mars 2021.