Pressmeddelanden 10 oktober 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Höganäs

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av två samhällsfastigheter samt åtta bostadsfastigheter till ett totalt fastighetsvärde om 289 mkr.

Samhällshälsfastigheterna rymmer utbildningsverksamhet och LSS-boende och har en total uthyrbar area om 5 174 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående hyreslängd om 10 år. Bostadsfastigheterna omfattas av 152 lägenheter med uthyrbar area om 13 873 kvm. Samtliga fastigheter är belägna i centrala lägen.

Säljare är Jefast Holding AB (publ). SBB tillträder fastigheterna 30 november 2018.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47