Pressmeddelanden 5 juli 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Oskarshamn och Avesta

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv genom bolag av två samhällsfastigheter, med äldreboende och utbildning, samt 35 bostadsfastigheter för ett totalt fastighetsvärde om cirka 730 Mkr. Säljare av fastigheterna är Savana och Langold Properties.

Samhällsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 12 000 kvadratmeter, och är fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående hyreslängd om 6,5 år. Bostadsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 63 700 kvm. Genom förvärven adderar SBB totalt drygt 900 bostäder till sin fastighetsportfölj.

Med förvärvet fortsätter SBB att växa i Stockholmsregionen och på bostadsmarknaderna i Oskarshamn och Dalarna. Största hyresgäst är Stockholms Stad som svarar för 17 % av de totala hyresintäkterna.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se