Pressmeddelanden 3 december 2018

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhällsfastigheter i Sundbyberg och Luleå

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv av ett äldreboende i Sundbyberg och en skolfastighet i Luleå till ett totalt fastighetsvärde om 238 mkr.

I Luleåfastigheten (Porsön 1:403) bedrivs utbildningsverksamhet med kommunen som största hyresgäst och fastigheten i Sundbyberg (Grönskogen 7) inrymmer ett äldreboende med Vardaga som hyresgäst. Den uthyrbara arean uppgår sammanlagt till 12 380 kvadratmeter.

SBB tillträder fastigheterna under Q4 2018.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
D: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47
E: fredrik.rasberg@wistrand.se