Pressmeddelanden 11 oktober 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) i samband med förvärv av 20 fastigheter, varav 15 fastigheter är belägna i Sverige och 5 i Finland.

Säljarna kvarstår som hyresgäster i fastigheterna som består av LSS- och gruppboende med en genomsnittlig hyreslängd om 16 år.

Total uthyrningsbar yta är 11 600 kvm. Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 320 mkr med en hyresintäkt om 21 mkr och driftnetto om 19 mkr.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47