Pressmeddelanden 8 november 2019

Wistrand biträder SBB vid förvärv av skolfastigheter av SISAB

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, vid förvärv av 23 förskolor och skolor med privata hyresgäster.

Säljare är det kommunala skolfastighetsbolaget SISAB som beslutade om försäljningen vid sitt styrelsemöte den 6 november 2019.

Fastigheterna är belägna i bostadsområden i väster- och söderort i Stockholm. Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till ca 17 700 kvm och hyresintäkter uppgår till drygt 25 miljoner kronor. Fastigheternas värde uppgår till 421,5 mkr.

Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Största hyresgästen är Pysslingen förskolor och skolor AB. SBB erbjuder befintliga hyresgäster oförändrade villkor och 10-årskontrakt.

Tillträde sker under första kvartalet 2020, villkorat av beslut i kommunfullmäktige.